fbpx
Tickets bestellen
Adres
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
T: 070-4277730
E: info@escherinhetpaleis.nl
Terug

Ex-libris Tony de Ridder

Mede onder invloed van zijn vriendschap met Bas Kist, ging Mauk (zoals hij genoemd werd toen hij jong was) Escher zich in 1917-18 steeds meer toeleggen op zijn tekenkunsten. In Bas had hij een gelijke gevonden die net zo veel tekende. Samen gingen ze ook op zoek naar de geheimen van de linoleum- en houtsnede. Tekenen en druktechniek waren voor de twee belangrijker geworden dan school.

In november 1917 stuurde Mauk afdrukken van zijn eerste linoleumsneden naar de gerenommeerde schilder, etser en houtsnijder R.N. Roland Holst (1868-1938)*. Hij schreef er ook een brief bij:

“Ik ben erg benieuwd naar uw oordeel omdat ik al sinds lange tijd wensch in hout te gaan snijden en niet weet of ik daar ver genoeg voor ben. Ook ben ik in het geheel niet op de hoogte van de techniek in hout, die natuurlijk veel moeilijker is dan die in linoleum. Zoudt u mij misschien een boek kunnen aanraden over de techniek van het houtsnijden?”

Roland Holst raakte in Escher geïnteresseerd en hij vroeg hem waarom hij grafisch werk wilde maken. Die antwoordde:

“Ik liet den teekenleraar dikwijls teekeningen zien, die ik thuis maakte, en omdat ik het altijd aardig gevonden heb ik zwart en wit en in groote vlakken te teekenen, raadde hij me aan om eens te proberen in linoleum te snijden. Zoo ben ik daartoe gekomen. Ik doe het maar gewoon met een houtsnijmesje. U begrijpt wel dat het daardoor, en door het zachte materiaal waarin ik snij, nooit fijn werk kan worden. Ik druk het af met gewone olieverf, de mangel gebruik ik als pers.”

Dit ex-libris voor T. (Tony) de Ridder is een van de lino’s uit die periode. Maurits vertaalde de initialen hierin naar ‘Toom dit ros’. Het zou een verwijzing kunnen zijn naar zijn ambities om de grafische technieken beter onder de knie te krijgen.

Bronvermelding
[*] Wim Hazeu, M.C. Escher, Een biografie, Meulenhoff, 1998, blz. 38

Meer Escher vandaag